Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

0 1

0 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Có z2 + 1 ≠ 0 ∀ z ∈ ℝ và z2 – i ≠ 0 ∀ z ∈ ℝ. Phương trình đã cho có 4 nghiệm phức không thực.

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn