Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

0,05 mol FeO  tác dụng vừa đủ với:

0,05 mol FeO  tác dụng vừa đủ với:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

0,05 mol FeO  tác dụng vừa đủ với:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O

nFeO = 0,05 mol

theo phương trình nHCl = 2 nFeO = 0,1 mol

Đáp án B

Ý kiến của bạn