Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

0,25s                                 

0,25s                                 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp:

-Sử dụng lí thuyết về phương trình dao động điều hoà

-          Định luật bảo toàn cơ năng

-          Công thức tính chu kì của con lắc đơn

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn