Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

1, 2, 3, 4 1, 2, 3.

1, 2, 3, 4 1, 2, 3.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(1) đúng : 2 bên bố mẹ cho ra 2 loại giao tử khác nhau với tỷ lệ ngang nhau (Ab :aB)x(Ab :aB) = 1A-bb : 2A-B- : 1aaB-(2) đúng: 1 bên bố mẹ cho ra 2 loại giao tử với tỷ lệ ngang nhau Ab= aB => A-bb= aaB- (3) đúng.Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn