Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 (1 điểm) Cho tứ giác ABCD nội tếp đường tròn tâm O, bán kín

 (1 điểm) Cho tứ giác ABCD nội tếp đường tròn tâm O, bán kín

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 (1 điểm) Cho tứ giác ABCD nội tếp đường tròn tâm O, bán kính bằng a. Biết AC vuông góc với BD. Tính AB2 + CD2  theo a.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ý kiến của bạn