Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

(1 điểm) Tìm a và b để đường thẳng (d): y = (a – 2)x  + b  c

(1 điểm) Tìm a và b để đường thẳng (d): y = (a – 2)x  + b  c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(1 điểm) Tìm a và b để đường thẳng (d): y = (a – 2)x  + b  có hệ số góc bằng 4 và đi qua điểm M(1; -3).


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đường thẳng d có hệ số góc bằng 4  ó a – 2 = 4  ó a = 6.

Mặt khác (d) đi qua điểm M(1; -3) nên thay x = 6; x = 1; y = -3

vào y = (a – 2)x +  b.

Khi đó ta có : -3 = (6 – 2).1 + b  => -3 = 4 + b      => b = -7  .

Vậy a = 6 và b = -7 là các giá trị cần tìm và khi đó (d): y = 6x - 7.

Ý kiến của bạn