Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

1 Nội dung chính của văn bản là gì Giải ch

1 Nội dung chính của văn bản là gì Giải ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

1. Nội dung chính của văn bản là gì?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Khi bạn làm chủ được thời gian, bạn sẽ làm chủ được cuộc sống.

Ý kiến của bạn