Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

1 trắng : 1 đỏ  1 trắn

1 trắng : 1 đỏ  1 trắn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

F1 phân ly như sau: (1AB: 1Ab:1Ab: 1ab) ab do alen a, b không có khả năng phiên mã tạo ra protein nên các cơ thể có kiểu gen có cặp đồng hợp lặn đều không sống được.

Tỷ lệ kiểu hình ở F1:1 hồng: 1 đỏ ( 1AaBb: 1 Aabb)

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn