Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

(1,0 đ) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh

(1,0 đ) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(1,0 đ)

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 3a, hình chiếu của S lên mặt phẳng (ABC) là điểm H thuộc cạnh AB sao cho AB = 3AH. Góc tạo bởi SA và mặt phẳng (ABC) bằng 600 .Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn