Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

11,0 gam hỗn hợp A gồm Fe và Al phản ứng hết với dung dich H

11,0 gam hỗn hợp A gồm Fe và Al phản ứng hết với dung dich H

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

11,0 gam hỗn hợp A gồm Fe và Al phản ứng hết với dung dich HCl dư thu được 8,96 lít H2 (đktc). Cho 22 gam hỗn hợp A phản ứng hết với dung dịch HNO3 dư thu được V lít NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị V là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp : bảo toàn e.

 

Lời giải :

Xét 11g A : Bảo toàn e : ne = 2nH2 = 0,8 mol = 2nFe + 3nAl

Và mFe + mAl = 11g

=> nFe = 0,1  ; nAl = 0,2 mol

=> 22g A có : nFe = 0,2 mol ; nAl = 0,4 mol

Bảo toàn e : 3nFe + 3nAl = 3nNO => nNO = 0,6 mol

=> VNO = 13,44 lit

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn