Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

15 giờ = …… phút 20 15 14 12 Giải chi tiết 15 giờ bằng

15 giờ = …… phút 20 15 14 12 Giải chi tiết 15 giờ bằng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(frac{1}{5}) giờ = …… phút.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

1 giờ = 60 phút, muốn tìm (frac{1}{5}) giờ bằng bao nhiêu phút ta lấy 60 chia cho 5.

Giải chi tiết:

 (frac{1}{5}) giờ bằng số phút là: (60:5 = 12) (phút)

Đáp số: 12 phút.

Chọn D.

Ý kiến của bạn