Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

(17)

(17)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(17)


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

In+month, year, centery,...

Ý kiến của bạn