Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

(18)

(18)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(18)


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Take place= tổ chức ở.

Ý kiến của bạn