Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

(19)

(19)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(19)


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Spend+times+ doing sth= dùng thời gian để làm gì.

Ý kiến của bạn