Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

2 3

2 3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các cặp vợ chồng có thể có con nhóm máu O là : (1), (2), (3),(4),(5)

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn