Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

2 tế bào sinh tinh có kiểu gen

2 tế bào sinh tinh có kiểu gen

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

2 tế bào sinh tinh có kiểu gen frac{AB}{ab}DdEe khi giảm phân bình thường,  có trao đổi chéo thực tế cho tối đa bao nhiêu loại tinh trùng ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Số  kiểu gen của giao tử được tạo ra từ cơ thể có kiểu gen  DdEe  là :   4 x 2 x2 = 16 loại tinh trùng

Nhưng chỉ có 2 tế bào sinh tinh , mỗi tế bào tinh trùng giảm phân có hoán vị gen cho tối đa 4 tinh trùng có kiểu gen khác nhau

=>  2 tế bào sinh tinh cho tối đa 8 loại tinh trùng

=> Đáp án B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn