Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

2 that what whom which Giải chi tiếtTrong mệnh đề quan

2 that what whom which Giải chi tiếtTrong mệnh đề quan

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(2) _____


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đại từ

Giải chi tiết:

Trong mệnh đề quan hệ, whom & which có thể đi với giới từ => loại A vì

Từ cần điền vào chỗ trống không có chức năng phải giải thích cho danh từ nào đứng trước, và không có động từ của mệnh đề sau đi với “on” => loại C, D

what: những gì, cái gì

However, COVID-19 is an opportunity to build a new kind of contact on (2) what we know and learn from this situation.

Tạm dịch: Tuy nhiên, COVID-19 là một cơ hội để xây dựng một kiểu liên lạc mới dựa trên những gì chúng ta biết và học được từ tình huống này.

Chọn B.

Ý kiến của bạn