Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

(2,0 điểm) Trên một vùng biển được xem như bằng phẳng và khô

(2,0 điểm) Trên một vùng biển được xem như bằng phẳng và khô

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(2,0 điểm) Trên một vùng biển được xem như bằng phẳng và không có chướng ngại vật. Vào lúc 6  giờ có một tàu cá đi thẳng qua tọa độ X theo hướng Từ Nam đến Bắc với vận tốc không đổi. Đến 7 giờ một tàu du lịch cũng đi thẳng qua tọa độ X theo hướng từ Đông sang Tây với vận  tốc lớn hơn vận tốc tàu cá 12 knm/h. Đến 8 giờ khoảng cách giũa hai tầu là 60 km. Tính vận tốc của mỗi tàu. 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ý kiến của bạn