Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

(20)

(20)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(20)


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Chủ ngữ là “local people”-> “their town”.

Ý kiến của bạn