Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho sơ đồ phản ứng sau

Cho sơ đồ phản ứng sau

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho sơ đồ phản ứng sau:

Biết các phản ứng trên đều xảy ra theo đúng tỉ lệ mol. Phát biểu nào sau đây là sai ?  


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

X1 : C2H5OH

X2 : HOCH2CH2COOH

X3 : HOCH2CH2COOCH3

X4 : CH3COOH

D sai. Vì Y chỉ có 2 đồng phân là : CH3COOCH2CH2COOC2H5 và CH3CH(OOCCH3)COOC2H5

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn