Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

23 ever rarely never always Giải chi tiếthardly adv hi

23 ever rarely never always Giải chi tiếthardly adv hi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(23) ______


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng, sự kết hợp từ

Giải chi tiết:

hardly (adv): hiếm khi => không kết hợp với những trạng từ thể hiện sự phủ định (rarely, never).

hardly ever: hầu như chưa bao giờ

Parents are worried that children spend too much time playing on the Internet, hardly (23) ever doing anything else in their spare time.

Tạm dịch: Các bậc cha mẹ lo lắng rằng trẻ em dành quá nhiều thời gian để chơi trên Internet, hầu như chưa bao giờ làm bất cứ điều gì khác trong thời gian rảnh rỗi.

Chọn A.

Ý kiến của bạn