Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

(23)

(23)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(23)


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ở đó có các buổi biểu diễn, vở kịch và các cuộc thị...

Ý kiến của bạn