Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

27 decided regarded counted considered Giải chi tiếtA

27 decided regarded counted considered Giải chi tiếtA

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(27) _________


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

A. decided (P2): quyết định

B. regarded + as (P2): coi

C. counted (P2): đếm

D. considered + to V (P2): xem xét

By the age of 13, Magnus was (27) considered to be one of the best chess players in the world, and his parents wanted him to reach his full potential as a professional chess player.

Tạm dịch: Năm 13 tuổi, Magnus được xem là một trong những kỳ thủ cờ vua giỏi nhất thế giới, và cha mẹ anh muốn anh phát huy hết khả năng của mình như một kỳ thủ cờ vua chuyên nghiệp.

Chọn D.

Ý kiến của bạn