Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

2,8 gam anken A làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8 g

2,8 gam anken A làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8 g

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

2,8 gam anken A làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8 gam Br2. Hiđrat hóa A chỉ thu được một ancol duy nhất. A có tên là:

   


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

A có dạng CnH2n : nA = nBr2  =0,05 mol => MA = 56 => n = 4

Vì hidrat hóa A chỉ thu được ancol duy nhất

=> A có tính đối xứng => A là CH3 – CH = CH – CH3

=>A

( * ) Xem thêm: Tổng ôn tập hóa hữu cơ, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn