Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

37 wipe off wipe out kill up destroy Giải chi tiếtA wi

37 wipe off wipe out kill up destroy Giải chi tiếtA wi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(37) ______


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cụm động từ

Giải chi tiết:

A. wipe off (v): rửa trôi

B. wipe out (v): càn quét, xóa sổ

C. kill up (v): giết

D. destroy (v): phá hủy

... who attempted to (37) wipe out the Nguyen clan completely.

Tạm dịch: ... những kẻ mà cố gắng xóa sổ nhà Nguyễn hoàn toàn.

Chọn B.

Ý kiến của bạn