Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

3^x + 2 - 3^x = 24

3^x + 2 - 3^x = 24

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(,,{3^{x + 2}} - {3^x} = 24)


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(begin{array}{l},,{3^{x + 2}} - {3^x} = 24,,,,,,{3^x}{.3^2} - {3^x}.1 = 24,,,,,{3^x}.({3^2} - 1) = 24,,,,{3^x}.8;;;;;;;;; = 24,,,,{3^x};;;;;;;;;;; = 24:8,,,,{3^x};;;;;;;;;;; = 3,,,x;;;;;;;;;;;; = 1end{array})

Vậy (x = 1).

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 7 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn