Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

432639 4709 4807 4907 3807 Giải chi tiếtChọn B

432639 4709 4807 4907 3807 Giải chi tiếtChọn B

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(43263:9)


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Đặt tính chia, thực hiện chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số.

Giải chi tiết:

Chọn B

Ý kiến của bạn