Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

47 judges evaluates guesses estimates Giải chi tiếtA j

47 judges evaluates guesses estimates Giải chi tiếtA j

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(47) _____


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

A. judge (v): đánh giá, nhận định

B. evaluate (v): đánh giá

C. guess (v): đoán

D. estimate (v): ước tính

The site (47) estimates that a foreign English teacher can earn between 1,200-2,200 USD a month in Vietnam, where the average annual income in 2016 was just 2,200 USD.

Tạm dịch: Trang web ước tính rằng một giáo viên tiếng Anh nước ngoài có thể kiếm được từ 1.200-2.200 đô la một tháng tại Việt Nam, nơi thu nhập trung bình hàng năm trong năm 2016 chỉ là 2.200 đô la.

Chọn D.

Ý kiến của bạn