Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

47   lots much almost most Giải chi tiếtA lots + of + N

47   lots much almost most Giải chi tiếtA lots + of + N

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(47) _______ 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Lượng từ

Giải chi tiết:

A. lots + of + N đếm được, số nhiều: nhiều => loại thì thiếu “of”

B. much + N không đếm được: nhiều

C. almost (adv): hầu hết => không đứng trước danh từ

D. most + N số nhiều: phần lớn

“vegetarians” (những người ăn chay) là danh từ đếm được, số nhiều => loại B

Perhaps (47) most vegetarians do it for moral reasons, arguing that it is wrong to kill.

Tạm dịch: Có lẽ hầu hết những người ăn chay làm điều đó vì lý do đạo đức, cho rằng giết chóc là sai.

Chọn D.

Ý kiến của bạn