Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

49 times 25 945 845 745 1145 Giải chi tiết49 times 25 

49 times 25 945 845 745 1145 Giải chi tiết49 times 25 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(frac{4}{9} times frac{2}{5})


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Khi nhân hai phân số, ta nhân tử số với tử số, mẫu số với mẫu số.

Giải chi tiết:

(frac{4}{9})( times ) (frac{2}{5})   = (frac{{4, times 2}}{{9 times 5}})= (frac{8}{{45}}) 

Chọn B       

Ý kiến của bạn