Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

5 45 5 10 15 20 Giải chi tiết 5 45                

5 45 5 10 15 20 Giải chi tiết 5 45                

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(sqrt 5 .sqrt {45} )


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(sqrt 5 .sqrt {45} )                                   

Ta có: (sqrt 5 .sqrt {45}  = sqrt {5.45}  = sqrt {5.5.9} ) ( = sqrt {{5^2}{{.3}^2}}  = 5.3 = 15.)

Chọn C.

Ý kiến của bạn