Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

5 yến 8kg  lt 5 …… 8 kg tấn tạ tạ hoặc tấn gam Giải chi

5 yến 8kg  lt 5 …… 8 kg tấn tạ tạ hoặc tấn gam Giải chi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

5 yến 8kg  < 5 …… 8 kg


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Nhớ lại bảng đơn vị đo khối lượng và điền đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm.

Giải chi tiết:

tạ hoặc tấn

Chọn C

Ý kiến của bạn