Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

519 + 811 + 1419 + 32 - 3011    2 1 12 14 Giải chi tiết

519 + 811 + 1419 + 32 - 3011    2 1 12 14 Giải chi tiết

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(,,frac{5}{{19}} + frac{8}{{11}} + frac{{14}}{{19}} + frac{3}{2} - frac{{30}}{{11}})   


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất giao hoán, ghép các phân số thích hợp rồi tiến hành tính toán.

Giải chi tiết:

(,,frac{5}{{19}} + frac{8}{{11}} + frac{{14}}{{19}} + frac{3}{2} - frac{{30}}{{11}})

(begin{array}{l} = left( {frac{5}{{19}} + frac{{14}}{{19}}} right) + left( {frac{8}{{11}} - frac{{30}}{{11}}} right) + frac{3}{2}\ = ,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,, - ,,,,,,,,,,,,2,,,,,,,,, + ,frac{3}{2}\ = ,,,,,,,,,,,,frac{1}{2}end{array})

Chọn C

Ý kiến của bạn