Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

58……  = 580 tạ               tạ kg hg tấn Giải chi tiết

58……  = 580 tạ               tạ kg hg tấn Giải chi tiết

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

58…….  = 580 tạ              


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Nhớ lại bảng đơn vị đo khối lượng và điền đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm.

Giải chi tiết:

tấn

Chọn D. 

Ý kiến của bạn