Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

81 432

81 432

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Có y’ = –2.4(1 – 2x)3 = –8(1 – 2x)3; y’’ = –8[–2.3(1 – 2x)2] = 48(1 – 2x)2

Suy ra y’’ (2) = 432

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn