Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

92508 - 22429  7079 70079 7902 7792 Giải chi tiếtbegina

92508 - 22429  7079 70079 7902 7792 Giải chi tiếtbegina

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(92508 - 22429;) 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau, sau đó thực hiện trừ từ phải qua trái.

Giải chi tiết:

(begin{array}{l}; - underline {begin{array}{*{20}{c}}{92508}\{22429}end{array}} \,,,,70079end{array})

Chọn B

Ý kiến của bạn