Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

A, B cố định . M di động trên đoạn AB. Chứng minh rằng đường

A, B cố định . M di động trên đoạn AB. Chứng minh rằng đường

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

A, B cố định . M di động trên đoạn AB. Chứng minh rằng đường thẳng MN luôn đi qua một điểm cố định.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Dựng đường tròn đường kính AB . Gọi P là giao điểm thứ hai của MN với đường tròn đó. Ta có = = 450 nên P là điểm chính giữa cung AB. Suy ra P cố định.

Ý kiến của bạn