Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

a Gạch dưới các chữ viết sai s x rồi chép lại các câu v

a Gạch dưới các chữ viết sai s x rồi chép lại các câu v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

a) Gạch dưới các chữ viết sai s/ x rồi chép lại các câu văn cho đúng chính tả:

Từ xáng xớm, các em nhỏ đã súng sính trong bộ quần áo mới đi sem hội.

b) Gạch dưới các chữ viết sai dấu hỏi/dấu ngã rồi chép lại câu văn cho đúng chính tả:

Từ khắp các ngã đường, dòng người đỗ về quãng trường đễ dự lễ kĩ niệm.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài chính tả.

Giải chi tiết:

a. Từ sáng sớm, các em nhỏ đã xúng xính trong bộ quần áo mới đi xem hội.

b. Từ khắp các ngả đường, dòng người đổ về quảng trường để dự lễ kỉ niệm.

Ý kiến của bạn