Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

a)      Giải phương trình: 2sin3x + sin5x = 2cos2x.sinx b) 

a)      Giải phương trình: 2sin3x + sin5x = 2cos2x.sinx b) 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

a)      Giải phương trình: 2sin3x + sin5x = 2cos2x.sinx

b)      Một tổ gồm 9 học sinh nam và 6 học sinh nữ trong đó có bạn tổ trưởng là nam, bạn tổ phó là nữ. Chọn ngẫu nhiên 7 bạn trong tổ. Tính xác suất để chọn được 4 bạn nam, 3 bạn nữ trong đó có tổ trưởng hoặc tổ phó nhưng không có cả hai người.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn