Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

a Hãy kể tên các loại máy cơ đơn giảnb Hãy cho biết sử

a Hãy kể tên các loại máy cơ đơn giảnb Hãy cho biết sử

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

a. Hãy kể tên các loại máy cơ đơn giản?

b. Hãy cho biết sử dụng các loại ròng rọc giúp con người thực hiện công việc dễ dàng như thế nào?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết máy cơ đơn giản

Giải chi tiết:

a. Các loại máy cơ đơn giản là: đòn bẩy, ròng rọc, mặt phẳng nghiêng

b. Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi hướng của lực

Ròng rọc động có tác dụng làm giảm lực kéo (2) lần

Ý kiến của bạn