Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

A ……… is used to make the sound much louder so that all

A ……… is used to make the sound much louder so that all

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

A …….… is used to make the sound much louder so that all can hear. 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn