Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

a Khoanh tròn từ có tiếng “tài không cùng nghĩa với tiế

a Khoanh tròn từ có tiếng “tài không cùng nghĩa với tiế

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

a) Khoanh tròn từ có tiếng “tài” không cùng nghĩa với tiếng tài ở các từ còn lại trong mỗi dãy sau:

(1) Tài giỏi, tài ba, tài sản, tài đức, tài trí, tài nghệ, nhân tài, thiên tài, tài hoa, tài tử

(2) Tài chính, tài khoản, tài sản, tài hoa, gia tài, tài vụ, tiền tài, tài lộc

b) Chọn thành ngữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào từng chỗ trống trong câu:

(1) Không thể để những kẻ…… phạm tội tham nhũng mà sống ngang nhiên.

(2) Nguyễn Trãi là một nhà yêu nước thương dân tha thiết, một nhà bác học uyên thâm, có…….

(3) Dập dìu…………………….

Ngựa xe như nước, áo quần như nêm.

(Từ: tài tử giai nhân; tài cao đức trọng; tài hèn đức mọn)


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài MRVT Tài năng

Giải chi tiết:

a) (1) tài sản (2) tài hoa

b) (1) tài hèn đức mọn (2) tài cao đức trọng (3) tài tử giai nhân

Ý kiến của bạn