Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

a Khoanh tròn từ ngữ không thuộc nhóm nghĩa với các từ

a Khoanh tròn từ ngữ không thuộc nhóm nghĩa với các từ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

a. Khoanh tròn từ ngữ không thuộc nhóm nghĩa với các từ ngữ còn lại trong mỗi dãy từ sau:

(1) đèn ông sao, nhảy dây, quân cờ, diều, cờ tướng,dây thừng, bộ xếp hình, khăn bịt mắt, que chuyền, các viên sỏi.

(2) kéo co, chơi ô ăn quan, bịt mắt bắt dê, cờ tướng, chơi chuyền, chồng nụ chồng hoa, lắp ghép hình, rước đèn, nhảy dây, thả diều.

b. Đặt tên cho mỗi nhóm từ.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài MRVT Đồ chơi – Trò chơi

Giải chi tiết:

a) (1) nhảy dây (2) cờ tướng

b) (1) Từ ngữ chỉ các đồ chơi (2) Từ ngữ chỉ các trò chơi

Ý kiến của bạn