Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

A là tâm đường tròn nội tiếp tam giác BDE.

A là tâm đường tròn nội tiếp tam giác BDE.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

A là tâm đường tròn nội tiếp tam giác BDE.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Xét (O) ta có  ( =  sđ cung AB)

Do đó  = nên AD là phân giác của

Chứng minh tương tự EA là phân giác của

Vậy A là tâm đường tròn nội tiếp tam giác BDE.

 

Ý kiến của bạn