Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

A lot of from several countries competed in many Asian

A lot of from several countries competed in many Asian

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

A lot of ____ from several countries competed in many Asian Game.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

A. spectators (n): people who are watching an event, especially a sports event (người đang xem một sự kiện, đặc biệt là một sự kiện thể thao)

B. viewers (n): people watching television or a video on the internet (người đang xem truyền hình hoặc video trên internet)

C. athletes (n): people who compete in sports (vận động viên)

D. audience (n): 1 người khán giả => loại vì “a lot of” + N đếm được, số nhiều

Tạm dịch: Rất nhiều vận động viên đến từ nhiều quốc gia đã tham gia thi đấu trong nhiều trận đấu tại Asian Game.

Chọn C.

Ý kiến của bạn