Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

a Nêu định nghĩa công suấtb Bảng sau là thông tin của m

a Nêu định nghĩa công suấtb Bảng sau là thông tin của m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

a) Nêu định nghĩa công suất?

b) Bảng sau là thông tin của một máy lạnh. Hãy cho biết công suất máy lạnh này theo đơn vị oát (W).


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết “Bài 24: Công và công suất – Trang 128 – SGK Vật Lí 10”

Giải chi tiết:

a) Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian: (P = dfrac{A}{t})

b) Ta có: (P = 1HP = 746W)

Ý kiến của bạn