Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

a) Phương trình có 2 nghiệm: x = 1/3; x = căn bậc 3 của 3;

a) Phương trình có 2 nghiệm: x = 1/3; x = căn bậc 3 của 3;

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn