Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

a) Phương trình có 4 nghiệm b) Giao điểm có hoành độ -1 và

a) Phương trình có 4 nghiệm b) Giao điểm có hoành độ -1 và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn