Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

a So sánh sự khác biệt giữa phong trào đấu tranh giải p

a So sánh sự khác biệt giữa phong trào đấu tranh giải p

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

a. So sánh sự khác biệt giữa phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Á và châu Phi với châu Mỹ La Tinh?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

So sánh.

Giải chi tiết:

- Ở châu Á và châu Phi: sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước châu Á (trừ Nhật, Thái Lan) và các nước châu Phi phải đấu tranh chống đế quốc xâm lược và tay sai của chúng để giành độc lập. Riêng ở châu Á chống cả chủ nghĩa thực dân kiểu cũ và kiểu mới.

- Ở Mĩ La Tinh: nhiều nước sớm giành được độc lập từ tay thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha từ đầu thế kỉ XIX nhưng sau đó lại lệ thuộc vào Mĩ. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Mĩ Latinh đứng lên đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ – chống lại chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

Ý kiến của bạn