Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

A The vineyards of Napa Valley B are at once C breathle

A The vineyards of Napa Valley B are at once C breathle

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(A) The vineyards of Napa Valley (B) are at once (C) breathlessly vibrant, symmetrical, and (D) the green is profound.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cấu trúc song hành

Giải chi tiết:

Liên từ “and” nối những từ cùng dạng, cùng tính chất, cùng loại.

Trước “and” là các tính từ: vibrant, symmetrical => sau “and” cũng phải là tính từ.

“the green is profound” là một mệnh đề (S+V).

Sửa: the green is profound => profoundly green

Tạm dịch: Những vườn nho ở Thung lũng Napa vừa rực rỡ đến nghẹt thở, vừa đối xứng và vừa xanh tươi.

Chọn D.

Ý kiến của bạn